PORDRÄN GRUNDISOLERING !

Källarens ytterväggar friläggs och sedan utför vi mycket noggrant grundisolering enligt System Pordrän.

- Fuktdränering och 100mm värmeisolering!

Vi har erfarenhet sedan 1989 av att arbeta även med konkurrerande metoder för grundisolering, men numera är det bara Pordrän som gäller för oss. Materialet och metoden känns mycket fräsch och kunderna är väldigt nöjda. De återrapporterar en märkbart förbättrad inomhusmiljö.

Arbetena sker mot offert till fast pris enligt specificerade villkor. Offerten skräddarsys till varje hus efter ett kostnadsfritt besök på plats.

Ring och beställ fri offert för ditt hus!

Information hämtad från www.pordran.se ;

PORDRÄN

Den fuktskyddade skivan, är en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.


PORDRÄN


Är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.


PORDRÄN


Har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs förmågan att transportera bort vatten. Ett vanligt dräneringsmaterial är grus eller krossat stenmaterial. Detta medför genom sin tyngd, höga transport- och anläggningskostnader.


PORDRÄN


Ger denna dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi.


PORDRÄN


Används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag.
Väggen respektive plattan blir då varm och torr.


PORDRÄN


Skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren.


PORDRÄN


Används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget.


PORDRÄN


Har funnits på marknaden sedan 1965 och är således en väl beprövad produkt.


PORDRÄN


Är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.


PORDRÄN


* Den fuktskyddade skivan
* Värmeisolerande
* Dränerande
* Kapillärbrytande
* Stötupptagande
* Miljövänlig
* Typgodkänd


 

MARKARBETEN MED BOBCAT MINIGRÄVARE!

 

 

SKYLIFTAR UTHYRES !

12m - DENKA JUNIOR JR12

12m - DINO 120T

16m – DINO 160XT

17m - OMME 1700 EBX

 

 


BJÖRN RANDE ENTREPRENAD

Välkommen att kontakta mig på mobilen,

0739-84 74 35

( Mån-fre 07-20, lör-sön 08-20 )


eller gör gärna förfrågan via e-mail

bjorn.rande@gmail.com